Crime scene Cleaning

Crime scene cleaning is het schoonmaken van de opstal en/of inboedel na ongevallen, zelfmoorden, moorden en natuurlijk overlijden. Verwaarlozing van de opstal en/of inboedel door bewoners hoort hier ook bij en wordt uitgevoerd in samenspraak met betrokken instanties. Het werk begint wanneer de scene is vrijgegeven door de eigenaar of andere verantwoordelijke partijen. Alleen wanneer het onderzoek volledig is beëindigd op de scène kan begonnen worden met met het reinigen, ontsmetten en ontgeuren.

Voor sommige opdrachten worden de schoonmaak kosten volledig of gedeeltelijk vergoed door de verzekering, bijv. via de overlijdensrisicoverzekering, ongevallenverzekering of uitvaartverzekering; de VvE; woningbouw; of door de gemeente d.m.v. bijzondere bijstand

voor meer informatie gelieve contact op te nemen met ons en wij zullen altijd de verzekering inlichten.